Hotline: (+84) 908 176 919, (+84) 28 7307 0187, 1900 633 923

Bịt kín lỗ thủng, rò rỉ dầu máy biến áp với Polywater Powerpatch, keo vá biến thế, keo va bien the,

Bịt kín lỗ thủng, rò rỉ dầu máy biến áp với Polywater Powerpatch, keo vá biến thế, keo va bien the,

Bịt kín lỗ thủng, rò rỉ dầu máy biến áp với Polywater Powerpatch, keo vá biến thế, keo va bien the,