Hotline: (+84) 908 176 919, 028 7307 0187, 1900 633 923

HD Chi Cục Thú y tỉnh Kiên Giang sử dụng máy gây choáng heo

HD Chi Cục Thú y tỉnh Kiên Giang sử dụng máy gây choáng heo

HD Chi Cục Thú y tỉnh Kiên Giang sử dụng máy gây choáng heo